Who we are-Punjabi

ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਕੂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਬਲੌਗਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤ, ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ, ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।

ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕੂ ਕਰੀਏ!

error: Content is protected !!