நம்பிக்கை மற்றும் பாதுகாப்பு

ఒక వేదికగా, Koo ఆలోచనలు, ఆలోచనలు మరియు అభిప్రాయాల మార్పిడిని అనుమతిస్తుంది. ఇతర కారణాలతో పాటు, చర్చల్లో పాల్గొనడానికి, ప్రస్తుత వ్యవహారాలపై అభిప్రాయాలను పెంపొందించడానికి మరియు రాజకీయ నాయకుల గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రజలు కూని సందర్శిస్తారు. ఇది రాజకీయ నాయకులు, పార్టీలు మరియు వారి విధానాల వ్యక్తుల అభిప్రాయాలను ప్రభావితం చేస్తుందని మాకు తెలుసు. నిజానికి, మన ప్రజాస్వామ్యం యొక్క ముఖ్య లక్షణం: ఎన్నికలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.

தன்னார்வ சுய சரிபார்ப்பு

சுய சரிபார்ப்பு சரிபார்ப்புச் செயல்பாட்டின் போது சமர்ப்பிக்கப்பட்ட எந்தவொரு முக்கியமான...

மேலும் படிக்க

வெளிப்படைத்தன்மை அறிக்கை

விரைவில்...

மேலும் படிக்க

அறிக்கை மற்றும் தீர்வு படிவங்கள்

இந்தப் பக்கம் பல்வேறு தலைப்புகளில் புகாரளிப்பதற்கும் நிவர்த்தி செய்வதற்கும் பயனர்களுக்கு...

மேலும் படிக்க

சமரசம் செய்யப்பட்ட கணக்குகளுக்கான நெறிமுறை

கூ ஆப்பைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க கூ பல நடவடிக்கைகளை எடுக்கிறது. CERT-ல் மின்னணுவியல் அமைச்சகம்...

மேலும் படிக்க

உள்ளடக்க அளவீடு

உள்ளடக்க மதிப்பீட்டிற்கான கூவின் அணுகுமுறை – ஒரு பயனர் கையேடு கூவின் முக்கிய நோக்கம், எங்கள்...

மேலும் படிக்க