ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

By Koo App

ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 8 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਅਸੀਂ Bombinate Technologies Private Limited ਵਿਖੇ, ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸਹਾਇਕ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, (ਕੰਪਨੀ, ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ), ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ( ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ)। ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਬਲੌਗਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਸੇਵਾਵਾਂ)। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਸ਼ਰਤਾਂ) ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, SMS, API, ਈ-ਮੇਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥ।

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਵਰਤ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ, ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਸੌਖ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ:

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ Koo ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, Android ਜਾਂ iOS, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ।

ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਡੇਟਾ, ਟੈਕਸਟ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ, GIF, ਪੋਲ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਟੈਗ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Koo ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ "ਤੁਸੀਂ" ਅਤੇ "ਤੁਹਾਡੇ" ਅਜਿਹੇ ਹਸਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਦਰਭ ਕਰਨਗੇ।

1. ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ
 1. ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
 2. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਨਾਲ ਹੀ।
 3. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ।
 4. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋਗੇ।
 5. ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਪ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ। ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 6. ਕੰਪਨੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ; ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਬੋਟ, ਮੱਕੜੀ, ਸਕ੍ਰੈਪਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕੰਪਾਈਲ, ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅਤੇ ਡਿਸਸੈਂਬਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਿਘਨ, ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ, ਪੋਸਟ, ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
 7. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ, ਦੂਜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 8. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜ, ਪੋਸਟ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਨਿਵੇਕਲਾ, ਰਾਇਲਟੀ-ਮੁਕਤ, ਤਬਾਦਲੇਯੋਗ, ਉਪ-ਲਾਇਸੈਂਸਯੋਗ, ਹੋਸਟ, ਵਰਤੋਂ, ਵੰਡਣ, ਸੋਧਣ, ਚਲਾਉਣ, ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। , ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ।
 9. ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Koo ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ, ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵੈਧ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ Koo ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ redressal@kooapp.com ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। . ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ, ਜੇਕਰ Koo ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, Koo ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਨਿਰਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ।
 10. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਸੋਧਣ, ਬਦਲਣ, ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ।
 11. ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਸਮਰਥਨ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਮੌਲਿਕਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਜਾਇਜ਼ਤਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਹੋਰ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
 12. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਗਲਤ, ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ Koo ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮਗਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੈਮ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮਗਰੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਨੂੰਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
 13. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ, ਰਾਇਲਟੀ-ਮੁਕਤ, ਗੈਰ-ਸਾਈਨ ਕਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਵੇਕਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ।
 14. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਲੋਗੋ, ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ, ਹੋਰ ਵਿਲੱਖਣ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ (ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਹੱਕ, ਸਿਰਲੇਖ, ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਪੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ।
 15. ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਫੀਡਬੈਕ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2. ਸੇਵਾਵਾਂ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:

 1. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
 2. ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ; ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ; ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰੋ।
 3. ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ Koos ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰੋ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ Koos ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ
3. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ
 1. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 2. ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, (ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਸਵਰਡ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ)। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ/ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਪ ‘ਤੇ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂਜ਼ਰਨਾਮ/ਹੈਂਡਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
 3. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਹੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਨ। ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾਂ ਜਾਂ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 4. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਰੂਪਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ Eminence ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ
 5. ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ।
 6. ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
4. ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
 1. ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲਿੰਕ, ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਝੇਵੇਂ, ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ।
 2. < li>ਕੰਪਨੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

5. ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਆਚਰਣ
 1. ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ, ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜੋ:
  1. ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਹੈ; ਅਤੇ/ਜਾਂ,
  2. ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਅਤੇ/ ਜਾਂ,
  3. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ, ਜਾਂ ਨਸਲੀ, ਨਸਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਜੂਏ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ; ਅਤੇ/ ਜਾਂ,
  4. ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ/ ਜਾਂ,
  5. ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਟਕਰਾਅ, ਮੌਤ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਜਬ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ/ਜਾਂ,
  6. ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਚਿੱਤਰਣ, ਬੇਲੋੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ; ਅਤੇ/ ਜਾਂ,
  7. ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੈ (ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਕਾਮੁਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਕਨ, ਸਿਰਲੇਖ ਜਾਂ ਵਰਣਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ), ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਅਤੇ ਘੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ,
  8. ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 2. ਕੰਪਨੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੋ ਜੋ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 180 (ਇਕ ਸੌ ਅੱਸੀ) ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
5. ਸਹਿਯੋਗ
 1. ਕੰਪਨੀ ਈਮੇਲ ਆਧਾਰਿਤ, ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ ਟੂਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ redressal@kooapp.com ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਨਿਯੁਕਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
 2. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ, ਸੋਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। Koo ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਜਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 3. ਜੇਕਰ ਕੋਈ Koo ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਕੋਲ Koo ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ “ਰਿਪੋਰਟ ਕੂ” ਜਾਂ “ਰਿਪੋਰਟ ਯੂਜ਼ਰ” ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਰ ਕੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਪੰਨੇ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। li>
7. ਸਮਾਪਤੀ
 1. ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ:
  1. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ;
  2. ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ;
  3. ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਹਨ;
  4. ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਾਂ
  5. ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ।
 2. ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ, ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਸੇ ਖਾਤੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
 3. ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੋਲ compliance.officer@kooapp.com ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
 4. ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਬੇਦਾਅਵਾ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਮੇਤ।
8. ਬੇਦਾਅਵਾ

ਸੇਵਾ (ਸਮੇਤ, ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ" ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ, ਸਿਰਲੇਖ ਸਮੇਤ, ਪਰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸੀਮਤ-ਨਿਯਮਿਤ ਨਹੀਂ , ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਪਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰੰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਏਜੰਟ, ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ:

 1. ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ; ਜਾਂ,
 2. ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਜਾਂ,
 3. ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਾਇਰਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ; ਜਾਂ,
 4. ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ, ਕ੍ਰੌਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਪਾਈਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਡਿਵਾਈਸ, ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ, ਬੋਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ KOO ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ:

 1. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 2. ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਲਰ, ਪਲੱਗ-ਇਨ-ਆਨਸ ਰਾਹੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ।
9. ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ, ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਰੇਕ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸਹਾਇਕ, ਉੱਦਮ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਰੱਖੋਗੇ, ਦਾਅਵੇ, ਅਤੇ ਖਰਚੇ, ਵਾਜਬ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਮੇਤ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

 1. ਸੇਵਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ; ਜਾਂ,
 2. ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਨੀਤੀ, ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋਗੇ।
10. ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ

ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ (ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਏਜੰਟ, ਸਪਾਂਸਰ, ਪਾਰਟਨਰ, ਸਪਲਾਇਰ, ਸਮਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਰਿਸਤੇਦਾਰ, ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਕ, ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਕ) ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ:

 1. ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਡੇਟਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਅਸਿੱਧੇ, ਅਚਨਚੇਤ, ਦੰਡਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ;
 2. ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ;
 3. 10,000/- (ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ USD 150 (ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ) ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੁਕਸਾਨ (ਸਮੁੱਚੇ ਵਿੱਚ) ਲਈ;
 4. ਇਸਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
11. ਗਵਰਨਿੰਗ ਲਾਅ

ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇ, ਇਸਦੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ, ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਬੇਂਗਲੁਰੂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।

12. ਫੁਟਕਲ
 1. ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
 2. ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ Bombinate Technologies Private Limited ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੈਧ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ 849, 11ਵੀਂ ਮੇਨ, 2. ਕ੍ਰਾਸ, ਐਚਏਐਲ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ, ਇੰਦਰਾਨਗਰ, ਬੰਗਲੌਰ, ਕਰਨਾਟਕ – 560008 ।
13. ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ
 1. ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸਮਗਰੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
  1. ਸ੍ਰੀ. ਰਾਹੁਲ ਸਤਿਆਕਾਮ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, 849, 11ਵਾਂ ਮੇਨ, ਦੂਜਾ ਕਰਾਸ, ਐਚਏਐਲ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ, ਇੰਦਰਾਨਗਰ, ਬੰਗਲੌਰ, ਕਰਨਾਟਕ – 560008।
 2. ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
14. ਹਵਾਲਾ
  1. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੂ ਨਾਲ help@kooapp.com
‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
 1. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਸਮੇਤ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ, ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਆਦਿ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਾਂ।
15. ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

Your email address will not be published. Required fields are marked *